LNG SOLUTIONS

Overstappen

Bent u ook geïnteresseerd om over te stappen op LNG? Wij helpen u op verschillende manieren. Hoe? Bekijk hier ons stappenplan.


Wegtransport

LNG Solutions helpt u met de overstap naar LNG. Wij bespreken met u de transportroutes en helpen u met het beoordelen of LNG een aantrekkelijk alternatief voor Diesel of CNG (Compressed Natural Gas) is. De beoordeling en realisatie gaat volgens een drie-stappen-plan: Oriëntatie, Besluit en Praktijk.

Oriëntatie:

Wij nemen gezamenlijk eerst uw specifieke situatie onder de loep en maken een aantal keuzes.

 • Bepaling van de 5 of 10 meest gereden routes. Hoeveel trucks rijden deze route per week en met welke bandbreedte aan vracht in tonnen? Hoe vaak wordt in de bebouwde kom gereden en op welke tijden?
 • Waar kan LNG getankt worden van goede kwaliteit en op welk druknivo?
 • We maken samen met u een analyse van de verwachting van de LNG-prijs versus de Dieselprijs voor de komende jaren.
 • Bepaling van afschrijvingstermijn en restwaarde.
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er op dat moment beschikbaar en hoe kunnen die succesvol aangevraagd worden?

Besluit:

Nu de mogelijkheden en beperkingen bekend zijn, wordt overgegaan tot besluiten over het aantal trucks, motortype en de prijs.

 • Bepaling van het aantal trucks om mee te starten.
 • Bepaling van welk motortype voor u de meeste voordelen heeft. Keuze voor Monofuel (LNG) of Dual fuel (LNG & Diesel)?
 • Welke LNG prijs heeft de voorkeur? Vast of variabel?
 • Voor welke periode dient de LNG-prijs te worden vastgezet: 1,2 of 3 jaar?

U neemt een besluit o.b.v. uitkomst oriëntatiefase, verkregen offertes van truckfabrikanten en de eigen conclusie en visie. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij.


Praktijk:

In deze operationele fase blijven wij meekijken en sturen wij daar waar nodig bij.

 • Levering LNG-trucks.
 • Chauffeurs krijgen een training om veilig en optimaal te tanken.
 • LNG-trucks gaan rijden.
 • Inzage in LNG-verbruik per truck via internet.
 • Elk kwartaal overleg om de ervaring met LNG te bespreken en waar nodig bij te sturen.

Contact

Contact Brochure