LNG SOLUTIONS
Het is meer dan schone brandstof...
het is op tijd klaar zijn voor fase IV emissie-eisen

Scheepvaart

LNG: de toekomst voor de scheepvaart

De markt voor LNG in de scheepvaart is volop in ontwikkeling. Als steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van LNG, dan komen wij in een gewenste stroomversnelling terecht. Op dit moment vaart er één binnenvaartschip in Nederland volledig op LNG. Daarnaast zijn er voor zeven binnenvaartschepen LNG-concessies aangevraagd bij het Havenbedrijf Rotterdam en wordt er in Nederland gebouwd aan drie nieuwe LNG-binnenvaartschip. Ook veerdiensten en kustvaarders overwegen nieuwe LNG-aangedreven schepen aan te schaffen. De transitie naar LNG is in de Nederlandse scheepvaart dan ook al volop in gang gezet.


LNG-schepen voldoen ruim aan de Fase IV emissie-eisen voor de scheepvaart

LNG brandstof biedt grote milieuvoordelen ten opzichte van de traditionele brandstoffen Marine Gas Olie (MGO) en Marine Diesel Olie (MDO) voor schepen. LNG-aangedreven schepen voldoen ruim aan de Fase IV emissie-eisen voor de scheepvaart die op de Noordzee en Oostzee per begin 2015 van kracht worden.


De voordelen van LNG:

  • verbetering van luchtkwaliteit;
  • verminderen van geluidshinder;
  • minder klimaatverandering;
  • alternatief voor duurdere op aardolie gebaseerde brandstoffen;
  • grote actieradius, geschikt voor zware toepassingen;
  • niet giftig en tast geen metaal aan;
  • Meer Over
  • LNG

Contact

Contact Brochure