Bio LNG
De naam Bio-LNG staat voor Vloeibaar biogas. Internationaal gebruikt men ook termen als LBG (liquefied biogas) en LBM (liquefied biomethane).

De productie van biogas en Groen Gas
De productie van biogas is een volledig natuurlijk proces dat ontstaat door anaerobe vergisting (vergisting bij gebrek aan zuurstof). Daarbij wordt organisch materiaal (zoals mest en plantaardig afval) met behulp van micro-organismen na verschillende stappen biogas, dat voor 55-65% uit biomethaan en voor 35-45% uit CO2 bestaat. In Nederland vindt de productie van biogas voornamelijk plaats om zogenaamd ‘Groen Gas’ te maken. Dat is gas dat identiek is aan het fossiele aardgas in het landelijke netwerk.

Van biogas naar bio-LNG in Nederland – een toekomstige stap
Bij het opwaarderen van biogas wordt CO2 verwijderd, waardoor het methaangehalte in het gas toeneemt. In plaats van biogas te bewerken naar de standaard van fossiel aardgas in het Nederlandse netwerk, kan het ook direct bewerkt worden naar een standaard die voldoet om het gas als transportbrandstof in te zetten. Daarmee ontstaat een nieuw afzetalternatief naast het aardgasnet.

Bio-LNG als transportbrandstof
ENGIE zit als vooraanstaand gasbedrijf midden in deze ontwikkelingen en vormt een belangrijke schakel in de overgang van biogas naar bio-LNG. Wanneer bio-LNG op serieuze schaal beschikbaar komt is heel moeilijk te voorspellen, maar de stap naar fossiele LNG zal hoe dan ook deze weg plaveien. De dan beschikbare infrastructuur verlaagt de drempel voor een serieuze entree van bio-LNG als transportbrandstof.

Contact

Anton Aarts
+31 (0)6 226 01107
anton.aarts@engie.com
close

Op www.engie-lngsolutions.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren