Voordeel voor iedereen
De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa door het hoge gehalte aan fijnstof en stikstofoxiden. De grootste boosdoener in Nederland is hiervoor de uitstoot van dieselmotoren in het wegtransport. Het gebruik van een LNG-vrachtwagen zorgt ten opzichte van een dieselvrachtwagen voor 95% minder fijnstof en 80% minder stikstofoxiden. Bedrijven en instellingen die overstappen op LNG, leveren dan ook geen noemenswaardige bijdrage meer aan de slechte luchtkwaliteit in Nederland. En daar heeft iedereen profijt van!  

Aardgas is een natuurproduct en bestaat voor 80 tot 95% uit Methaan en verder voornamelijk uit Ethaan en een fractie stikstof en CO2. Omdat LNG nauwelijks stikstof en zwavel bevat, ontstaan er bij verbranding minder schadelijke emissies dan bij bijvoorbeeld Diesel en Marine Gas Olie (MGO). Veel beter voor het milieu dus!

Rijden op LNG biedt samengevat de volgende milieuvoordelen:

Uitstoot
 Reductie
Koolstofdioxide (CO2)
 ↓ ~15%
Zwaveloxide (SOx)
 ↓ ~90%
Stikstof (NOx)
 ↓ ~80%
Fijnstof / roet
 ↓ ~95%
Geluid
 ↓ ~50%

Geluidsreductie
De overheid stelt steeds strengere milieu-eisen voor zwaar wegtransport en de scheepvaart. Ook het reduceren van geluid binnen de bebouwde kom (Milieu- en Geluidzone) behoort tot deze restricties. Met LNG wordt 50% minder geluid geproduceerd ten opzichte van diesel. Prettig voor de omgeving en ook prettig voor u. Door geluidsreductie worden de tijden waarop u mag vervoeren binnen de bebouwde kom, waar vaak een Milieu- en Geluidzone geldt, namelijk behoorlijk uitgebreid.

Contact

Anton Aarts
+31 (0)6 226 01107
anton.aarts@engie.com
close

Op www.engie-lngsolutions.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren