LNG: de toekomst voor de scheepvaart
De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa door het hoge gehalte aan fijnstof en stikstofoxiden. Een van de boosdoeners in Nederland is hiervoor de uitstoot van mariene diesel in de scheepvaart. Het gebruik van LNG als brandstof in de scheepvaart zorgt ervoor dat er veel minder fijnstof en stikstofoxiden worden uitgestoten. Bedrijven en instellingen die overstappen op LNG, leveren dan ook geen noemenswaardige bijdrage meer aan de slechte luchtkwaliteit in Nederland. Waar uiteindelijk alle inwoners van profiteren.

Fase IV eisen
LNG brandstof biedt grote milieuvoordelen ten opzichte van traditionele brandstoffen Marine Gas Olie (MGO) en Marine Diesel olie (MDO) voor schepen. LNG valt binnen de Fase IV emissie-eisen voor de scheepvaart die op de Noordzee en Oostzee per begin 2015 van kracht zijn. Bovendien zijn aardgasmotoren een stuk stiller dan dieselmotoren waardoor de inzetbaarheid van de vloot toeneemt.

Contact

Leon Sluiman
+31 (0)6 488 718 54
leon.sluiman@engie.com
close

Op www.engie-lngsolutions.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren