Stikstof en fijnstof
De luchtkwaliteit in Nederland behoort door het hoge gehalte aan fijnstof en stikstofoxiden tot de slechtste van Europa. De grootste boosdoener in Nederland is hiervoor de uitstoot van dieselmotoren in het wegtransport. Deze uitstoot zorgt voor 70% van het fijnstof-gehalte en voor 60% van het stikstofoxide-gehalte. 

Milieuzones & geluidspieknormen
Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten verboden is. Momenteel zijn er al 12 steden in Nederland met een milieuzone. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen. Een zeer belangrijk voordeel is dat LNG-vrachtwagens de milieuzones van steden mogen binnenrijden. Zo worden boetes voorkomen en draagt u bij aan een betere luchtkwaliteit in de stad.

De Nederlandse overheid heeft strenge regels gesteld op het gebied van geluidshinder. Zo is er tegenwoordig een geluidspieknorm in de bewoonde omgeving. Een vrachtwagen die rijdt op LNG produceert 50% minder geluid, zodat u voldoet aan de eisen die in stedelijke gebieden meer en meer aan het wegtransport worden gesteld.

LNG CO2 Neutraal
LNG CO2 Neutraal is dé brandstof voor bedrijven en instellingen die klimaatneutraal willen vervoeren. LNG Solutions compenseert de uitstoot na verbranding met de aanplanting van bomen.  

Contact

Leon Sluiman
+31 (0)6 488 718 54
leon.sluiman@engie.com
close

Op www.engie-lngsolutions.nl gebruiken we cookies om onze website verbeteren. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

  Cookies accepteren